budowa domu

Jakie dokumenty są niezbędne do budowy domu?

Joanna | | Blog

Posiadanie własnego domu, w którym będziemy mogli czuć się naprawdę jak u siebie, to marzenie wielu osób. Jednak aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zaplanowanie poszczególnych etapów prac i zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów. O jakich formalnościach należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Dokumentów, które musimy zgromadzić przed rozpoczęciem właściwej budowy, jest naprawdę sporo. Jednak dzięki odpowiedniej dawce wiedzy i planowaniu, cały proces może przebiegać szybko i efektywnie. O czym warto więc pamiętać?

Jeśli posiadamy już działkę, na której chcemy zbudować wymarzony dom, konieczne jest sprawdzenie MPZP – chodzi oczywiście o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument ten ma duże znaczenie, ponieważ definiuje m.in. wielkość budynku, jego usytuowanie na działce, intensywność zabudowy, a nawet dojazd. Jeśli okaże się, że nasza działka nie posiada MPZP, konieczne jest uzyskanie tzw. warunków zabudowy. Wiąże się to ze złożeniem odpowiedniego wniosku formalnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warto pamiętać, że jeśli w wyniku zaistniałych okoliczności zostanie wydana decyzja odmowna, przysługuje nam odwołanie od tej decyzji.

Inne dokumenty, które są istotne na wczesnym etapie to m.in.:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • warunki techniczne dostawy mediów, czyli pozwolenie na przyłącza prądu, gazu, kanalizacji i wody (zaznaczmy przy tym: minimum to prąd, czasem nie ma mediów i trzeba kopać studnie i budować szambo, dom możemy ogrzewać gazem z butli, prądem lub pompą ciepła),
  • mapa do celów projektowych, którą wykonuje geodeta (po jej stworzeniu niezbędne jest uzyskanie zgody starostwa – czas oczekiwania do sześciu tygodni),
  • dodatkowe opinie, związane ze specyfiką naszej sytuacji, czyli m.in. zezwolenie na wjazd na działkę, opinia geotechniczna, a nawet decyzja o odrolnieniu terenu; będzie to wynikało z planu miejscowego lub warunków zabudowy i rejestru gruntów.

Formalności dotyczące projektu

Jednak to nie koniec. Aby stworzyć dom swoich marzeń, niezbędne jest także wybranie projektu – gotowego lub indywidualnego, czyli stworzonego na zamówienie. Należy przy tym pamiętać, że plany muszą być dostosowane do naszej sytuacji, czyli do warunków panujących na działce oraz do wspominanego wcześniej MPZP. Oczywiście każdy projekt budynku można modyfikować i adaptować, tak żeby spełniał nasze oczekiwania i wymogi prawne.

Kolejnym koniecznym krokiem było do niedawna uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie budowę domu jednorodzinnego wystarczy zgłosić – to krótsza procedura, przy czym dokumenty trzeba złożyć. Udajemy się do Starostwa Powiatowego lub do Urzędu Miasta, dołączając odpowiednie dokumenty, takie jak m.in. projekt budowlany (część architektoniczno-budowlaną i projekt zagospodarowania terenu) w trzech egzemplarzach z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, kopię uprawnień oraz zaświadczeń izby samorządu zawodowego, że projektanci posiadają odpowiednie uprawnienia, czy decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku MPZP).

Przed przystąpieniem do budowy należy zgłosić jej rozpoczęcie w Nadzorze Budowlanym i tu będą potrzebne:

  • część techniczna projektu budowlanego,
  • oświadczenie kierownika budowy o sprawowaniu kierownictwa na naszej budowie,
  • ostemplowany dziennik budowy.

Inne ważne elementy przed rozpoczęciem budowy to:

  • tablica informacyjna wymagana przez polskie prawo,
  • sporządzenie dokumentów, takich jak plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • w przypadku kredytu hipotecznego stworzenie dokładnego kosztorysu.

Po zakończeniu budowy składamy zawiadomienie w Miejscowym Powiatowym Nadzorze Budowlanym.