projekt domu

Kiedy warto wykonać analizę przedprojektową?

Joanna | | Blog

Własny dom, czyli przestrzeń, w której czujemy się jak u siebie i gdzie możemy w pełni się zrelaksować, to marzenie coraz większej liczby Polaków w każdym wieku. Niestety, proces realizacji takich planów wymaga dużego zastanowienia i przemyślanych działań. Może się bowiem zdarzyć, że działka, która wydaje się idealnie dopasowana do naszych potrzeb w praktyce nie stanowi dobrej propozycji. Sposobem na uniknięcie błędów jest wykonanie analizy przedprojektowej. Na czym polega taka analiza? I kiedy dokładnie warto ją wykonać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Na czym polega analiza przedprojektowa?

Analiza przedprojektowa polega na ocenie otoczenia inwestycji pod różnym kątem, takim jak m.in. uwarunkowania terenu albo przewidywane problemy, które mogą pojawić się już po rozpoczęciu prac. Jest ona ważnym, a często także koniecznym, elementem procesu. Profesjonalna analiza już na wstępnym etapie dostarcza niezbędnych informacji o tym, jakie rozwiązania są optymalne, jak stworzyć projekt dopasowany do sytuacji, a także jak uniknąć błędów, które są zarówno czasochłonne, jak i kosztowne.

Jako firma z dużym doświadczeniem w ramach analizy przedprojektowej dokonujemy m.in.:

– analiz różnego typu przepisów budowlanych w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, w tym ochrona środowiska i wpływ obszarów chronionych, wyłączenia z produkcji leśnej i rolniczej, dostęp do drogi, dostęp do mediów, strefy ochrony przed hałasem itp.,

– analiz widokowych, nasłonecznienia, przesłaniania i generalnie oceny sąsiedztwa i wpływu naszej inwestycji na tereny sąsiednie,

– wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku planu miejscowego,

– analizy zapisów Planu Miejscowego,

– analizy wypisów z rejestru gruntów i budynków,

– inwentaryzacji zieleni,

– analizy możliwości inwestycyjnych pod kątem intensywności rozmieszczenia zabudowy i jej wysokości,

– analiz historycznych, w tym konserwatora zabytków i zieleni,

– oceny warunków gruntowo-wodnych.

Kiedy warto wykonać analizę przedprojektową?

Analiza przedprojektowa jest szczególnie polecana w przypadku dużych inwestycji, gdzie w grę wchodzą wysokie kwoty i zaawansowane procesy. W ostatnich latach na usługę tą decyduje się jednak także coraz więcej klientów indywidualnych, czyli osób, które planują budowę własnego domu. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że każdy zakup gruntu to ogromna inwestycja finansowa oraz sprawa związana z licznymi formalnościami prawnymi. Analiza przedprojektowa polecana jest każdemu, kto nie jest pewien, czy planowane działanie jest opłacalne i czy w ogóle jest ono możliwe do wykonania w zamierzony sposób. Zdarza się nierzadko, że to, co widzimy w terenie nie odpowiada stanowi prawnemu nieruchomości (szeroko pojęte przepisy budowlane). Nie wszystko też wyczytamy z Księgi Wieczystej, o czym warto wiedzieć.

Warto skorzystać z tej opcji jeśli chcemy uniknąć nietrafionych decyzji, takich jak m.in. zakup gruntu bez dostępu do drogi lub z ograniczeniami użytkowania, których nie widać w terenie, a także uniknąć problemów formalnych. Profesjonalne opracowanie wykonane przez naszą firmę jest właściwą podstawą do projektów, dopasowanych do specyfiki danej działki.

Co ważne, analiza przedprojektowa daje wgląd w rzeczywiste możliwości zainwestowania działki. Chodzi przede wszystkim o przeanalizowanie istniejących ograniczeń nieujawnionych w KW, oraz dokumentach dostarczonych przez sprzedającego, czy niezauważonych podczas wizji lokalnej. To, że ich nie widać, czy pośrednik o tym nie powiedział – nie oznacza, że ich nie ma. Warto je poznać przed podjęciem decyzji.