wnętrza restauracji w stylu wiedeńskim – kultowy bar Krokiecik – realizacja 1998