Osiedle w Wilanowie

Studium osiedla

Osiedle zaprojektowane w 2021 roku na malowniczych polach warszawskiego Wilanowa.

Osada sąsiedzka – taki miał być charakter osiedla. Miał zapewniać z jednej strony prywatność i intymność mieszkańców na własnej posesji, oraz – z drugiej strony przestrzeń sprzyjającą integracji i wspólnej aktywności.

Sąsiedztwo wspaniałej bujnej natury ze starymi drzewami, łąką i strugą rowu Latoszki tworzy klimat beztroskiego dzieciństwa, powrotu do korzeni, biegania boso po trawie, relaksu w wieczornej ciszy w promieniach słońca ginącego w koronach drzew.

Domy jednak miały być współczesne, funkcjonalne, ze wszystkimi udogodnieniami, na dużych działkach, zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Powstało kilka koncepcji domu – wszystkie, mimo różnic spaja ta sama idea – otwarcia na naturę, połączenia wnętrza z zewnętrzem, zapewnienia intymności oraz maksymalnego wykorzystania potencjału miejsca.

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który narzuca między innymi: konkretną wysokość budynków, stosowanie skośnych dachów o ustalonym kącie nachylenia, ustawianie kalenicy dachu prostopadle do ulicy, linię usytuowania frontu domu w bardzo dużej odległości od ulicy. Każdy z tych zapisów mógł być przeszkodą – jednak wykorzystaliśmy je do stworzenia nowoczesnej, śmiałej i pasującej do lokalizacji przestrzeni do życia dla ludzi ceniących kontakt z naturą, ale i udogodnienia współczesnej technologii i bliskości miasta.

Lokalizacja łącząca naturalne środowisko i bliskość miasta jest unikalna – dlatego charakter osiedla, który chcieliśmy uzyskać daleki był od  stylu wiejskiej chaty – miał łączyć elegancję i funkcjonalność willi miejskiej z wyciszeniem płynącym z kontaktu z naturą. Poszukiwania formuły na spełnienie zapisów planu oraz stworzenie współczesnej architektury przyjaznej dla mieszkańców i otoczenia prezentujemy poniżej.

Wszystkie propozycje to autorska odpowiedź na pomysł luksusowego osiedla na przedmieściach dużego miasta. Jedynym ograniczeniem były zapisy planu miejscowego i wielkość terenu. Zamawiający zostawił wolną rękę architektom. Brief zawierał wizję osady sąsiedzkiej oraz wykorzystania potencjału dojrzałej przyrody istniejącej w tej lokalizacji i otaczającej teren osiedla. Domy miały być funkcjonalne, wygodne, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z rezydencjonalnym sznytem.

Zagospodarowanie terenu każdej działki dzieli się na trzy strefy – dziedziniec wejściowy, wynikający z konieczności odsunięcia fasady domów od ulicy; strefę ogrodu oficjalnego – przy salonie, oraz ogród prywatny przechodzący płynnie w naturalny krajobraz istniejący za granicą działki.

Organizacja przestrzeni trochę przypomina stopniowanie sąsiedzkich ogrodów wilanowskich.  Jak widać klasyczne, sprawdzone rozwiązania, zastosowane w mniejszej skali mogą stanowić odpowiedź na  niekorzystne zapisy planu miejscowego.