Wnętrza poczty w stylu nowoczesne Art Deco ul. Dworkowa Warszawa1997

Poczta przy ul. Dworkowej powstała w latach 90 ubiegłego wieku w wyniku gruntownej przebudowy pomieszczeń na parterze cztero-kondygnacyjnego budynku. Budynek jest pod ochroną konserwatorską – projekt wymagał uzgodnień z Urzędem Konserwatora Zabytków.

 

Bardzo szczegółowe wymagania funkcjonalne stawiane przez Inwestora były największą trudnością w tym projekcie, ze względu na konieczność wpisania funkcji w istniejącą tkankę budynku. Opracowaliśmy pełną dokumentację funkcjonalną i plastyczną nie tylko dla sali obsługi, ale też dla zaplecza urzędu z uwzględnieniem bardzo utrudnionego dostępu dla samochodów dostawczych. Dzięki składanej rampie rozwiązanie uzyskało akceptację urzędu Konserwatora Zabytków.

 

Również autorski projekt drzwi wejściowych w stylizacji Art-deco oraz informacji wizualnej na zewnątrz budynku został opracowany w naszej pracowni.

 

Projekt powstał w naszej pracowni w ścisłej współpracy z Biurem Konstrukcyjnym – oprócz uzgodnień z Konserwatorem – drugim największym wyzwaniem było usunięcie ścian konstrukcyjnych w celu stworzenia powierzchni odpowiedniej dla obsługi klientów poczty.

 

Wystrój w stylu Art-Deco z dużym witrażowym świetlikiem scalającym wnętrze, przy okazji ukrywającym podciąg stalowy zastępujący wyburzoną ścianę.

 

Zastosowanie witraża na suficie wymagało bardzo szczegółowych konsultacji z wykonawcą – należało uwzględnić zarówno względy bezpieczeństwa, jak i dostęp serwisowy.