Projekt osiedla mieszkaniowego z infrastrukturą Warszawa Skarbka z Gór 2010

Osiedle domów wielorodzinnych „Skarbka z Gór”

 

Projekt koncepcyjny powstał w roku 2010 na zlecenie toruńskiego dewelopera chcącego wejść na rynek warszawski.

 

Wąska działka wciśnięta między tereny już zabudowane z narzuconą planem miejscowym drogą była wyzwaniem nie tylko projektowym. Duży wysiłek włożony została w negocjacje z Gminą dotyczące możliwości zawężenie linii rozgraniczających drogi. Po kilku miesięcznych negocjacjach osiągnięto kompromis polegający na zapewnieniu przez dewelopera budowy określonej przez Gminę ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Dzięki temu udało się zmniejszyć szerokość drogi co pozwoliło na uzyskanie wystarczającej szerokości terenu do zaprojektowania budynków mieszkalnych.

 

Powstała koncepcja 7 budynków ze wspólnym garażem podziemnym w celu minimalizowania powierzchni potrzebnej dla ramp zjazdowych. W ramach koncepcji opracowaliśmy szczegółowe rozplanowanie mieszkań, oraz kondygnacji garażowej wraz ze wstępnymi założeniami wyposażenia technicznego: na przykład ogrzewanie etażowe, ze względu na brak ciepła miejskiego i brak możliwości technicznych zlokalizowania kotłowni dla całego zamierzenia.

 

Lokalizacja wymagała bardzo szczegółowej analizy nasłonecznienia ze względu na bliskość już wybudowanych budynków mieszkalnych. Bryły budynków były kształtowane w dopasowaniu do analizy nasłonecznienia i przesłaniania.

 

Realizacja nie doszła do skutku, ze względu na brak warunków dla zapewnienia wody dla projektowanej inwestycji przed wybudowaniem przez MPWiK nowego wodociągu. Ze względu na nieznany termin realizacji tej inwestycji Deweloper zawiesił projekt.