ołówek na planach

Usłyszałeś, że “w razie czego można zmienić plan miejscowy”. A jak to jest w praktyce?

Joanna | | Blog

Zdarza się, że osoby, które chcą sprzedać działkę, przekonują kupca poprzez stwierdzenie “w razie potrzeby można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Jednak jak to wygląda w praktyce? I czy zadanie to jest takie proste? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Zmiana MPZP – czy jest możliwa?

Odpowiedź na pytanie, czy zmiana MPZP jest możliwa, brzmi: tak. Należy jednak pamiętać o kilku faktach.

Po pierwsze, plan miejscowy to tzw. prawo lokalne, które jest uchwalane przez Gminę. Ma moc ustawy, co oznacza, że nie ma od niego odstępstw. Przy jego uchwalaniu nie ma dowolności – zasady sporządzania planów są uregulowane ustawami oraz szerszymi analizami dotyczącymi kierunków rozwoju danego obszaru.

Jak więc wprowadzić zmiany? Gmina, która uchwaliła MPZP musi sprawdzić, czy proponowane rozwiązania są zgodne z jej polityką i ustawami. Jeśli uzna wnioski za zasadne, zleca urbanistom opracowanie projektu zmiany. Niestety, jest to długotrwały proces.

Należy także pamiętać, że proces uchwalania planu odbywa się z udziałem społeczeństwa. W czasie procedury dwukrotnie dochodzi do wglądu publicznego, a także przyjmowane są uwagi (nie muszą być uwzględnione, jednak muszą być przeanalizowane).

Na koniec konieczna jest powtórna uchwały Gminy.

Modyfikacja MPZP – o czym pamiętać?

Wprowadzenie zmian w MPZP oznacza więc wyzwania na kilku poziomach:

  • jak zmotywować Gminę, żeby uwzględniła nasze uwagi, inaczej mówiąc “Co Gmina będzie z tego miała?”,
  • jak zmotywować Gminę, żeby wydała kolejne pieniądze na zmianę planu?,
  • czy jesteśmy gotowi czekać kilkadziesiąt miesięcy na zmianę planu?

Jak widać – prywatny inwestor ma małą szansę na zmianę planu. Procedury te są wykorzystywane głównie przez deweloperów, którzy mogą czekać, bo w ostatecznym rozrachunku odnoszą istotne korzyści.