Analizy przedprojektowe

Zakup gruntu to ogromna inwestycja finansowa oraz wiele formalności prawnych. Dlatego, aby być pewnym, że budowa na danej działce będzie opłacalna i przebiegnie bez większych trudności, oferujemy naszym Klientom kompleksowe analizy przedprojektowe. Dzięki wiedzy, jaką posiadamy, jesteśmy w stanie sprawdzić działkę pod kątem możliwości budowy na niej danego budynku. Analizy przedprojektowe pozwalają zapobiec nietrafionym zakupom gruntów, a dodatkowo są późniejszą podstawą do tworzenia przez naszych architektów projektów budynków, dostosowanych pod specyfikę konkretnej działki.

Na czym polega analiza przedprojektowa?

Analiza przedprojektowa ocenia otoczenie inwestycji pod kątem uwarunkowań terenu i ewentualnych zagrożeń mogących się pojawić podczas budowy. Dokonujemy między innymi:

  • analiz widokowych,
  • projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  • inwentaryzacji zieleni,
  • analizy możliwości inwestycyjnych pod kątem gęstości rozmieszczenia zabudowy i jej wysokości,
  • analiz historycznych,
  • oceny warunków gruntowo-wodnych.

Dzięki pomocy naszych specjalistów każdy Klient może być pewny, że inwestycja w działkę będzie trafiona, a kolejne etapy budowy będą przebiegać bez komplikacji, niespodziewanych sytuacji oraz zbędnego przedłużania. Analiza przedprojektowa jest więc dobrym rozwiązaniem dla każdego, kto chce sfinalizować proces inwestycyjny z gwarancją sukcesu. Ponadto pomagamy również w uzyskaniu warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę nawet w trudnych i zawiłych projektach.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, zarówno inwestorów prywatnych, jak i przedsiębiorców chcących dokładnie sprawdzić działkę pod budowę budynków o różnym przeznaczeniu.