Biznes

Oferta dla klientów biznesowych

Nasza oferta obejmuje szereg profesjonalnych usług dla biznesu w zakresie projektowania budynków i wnętrz. Tworzymy m.in. kompleksowe projekty budynków biurowych, obiektów handlowo-usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Naszym nadrzędnym celem jest dopasowanie projektu do potrzeb klienta i specyfiki branży, dla której realizowana jest dana inwestycja.

Jako biuro architektoniczne z ogromnym doświadczeniem dysponujemy całym arsenałem sprawdzonych rozwiązań. Nie boimy się też nietypowych realizacji, oferując świeży punkt widzenia na projektowanie. Jednocześnie do naszych atutów należy ponadprzeciętne, napędzane pasją zaangażowanie i rzetelność. Z tego powodu współpraca z naszym biurem projektowym cieszy się dużym uznaniem naszych dotychczasowych klientów biznesowych. Mamy od nich wiele pozytywnych opinii.

Inwestuj z nami bezpiecznie

Z nami możesz czuć się bezpiecznie i pewnie, gdyż mamy nie tylko polisę obowiązkową, którą posiada każdy architekt, ale też dobrowolną polisę firmową obejmującą naszych podwykonawców. W razie potrzeby jesteśmy elastyczni i jeśli jest to wskazane zwiększamy naszą składkę ubezpieczeniową, aby dopasować ją do ryzyka określonego przez klienta.

bozart
bozart

Projekty budynków wielorodzinnych i lokali usługowych – zakres usług

Nasza oferta obejmuje realizację różnorodnych zadań projektowych z zakresu architektury mieszkaniowej i komercyjnej. Wykonujemy m.in.:

 • projekty budynków wielorodzinnych
 • projekty osiedli mieszkaniowych
 • projekty budynków biurowych
 • projekty lokali usługowych
 • projekty pensjonatów
 • projekty przedszkoli i żłobków
 • projekty wnętrz biurowych

Kompleksowe usługi projektowe

Ponadto do każdego zadania podchodzimy kompleksowo oraz z najwyższym profesjonalizmem. Oferujemy pomoc w opracowaniach i uzgodnieniach na wszystkich etapach procesu budowlanego, świadcząc usługi obejmujące:

 • analizy przedprojektowe
 • ekspertyzy i opinie
 • projekty koncepcyjne
 • wizualizacje
 • projekty budowlane
 • obsługę w urzędach
 • projekty wykonawcze
 • kosztorysy i specyfikacje
 • uzgodnienia rzeczoznawcze
 • obsługę przetargów
 • Zastępstwo Inwestorskie
 • projekty wnętrz
 • nadzory autorskie

Oferujemy opracowania wielobranżowe we wszystkich branżach łącznie z OZE i inteligencją budynkową oraz infrastrukturą zewnętrzną (drogi, sieci, pozwolenia wodno-prawne).

bozart
bozart

Dodatkowa obsługa projektów

Oprócz standardowych usług projektowych wymienionych powyżej oferujemy pełny zakres obsługi projektowej i rzeczoznawczej, zapewniając:

 • ocenę możliwości oddziaływania na środowisko, opracowania środowiskowe mające na celu uzyskanie Decyzji Środowiskowej
 • opracowania melioracyjne oraz mające na celu uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
 • ocenę stanu ochrony pożarowej obiektu lub nieruchomości, opracowanie odstępstw i ich uzgodnienie we właściwej Komendzie Straży Pożarne
 • uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, opracowania specjalistyczne wymagające uprawnień konserwatorskich
 • projekty uzbrojenia podziemnego (sieci i przepompowni)
 • projekty dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem, projekty zjazdów z dróg wojewódzkich
 • projekty OZE oraz analizy ekologiczno-ekonomiczne
 • analizy i studia przedprojektowe dotyczące możliwości zagospodarowania i potencjału nieruchomości z wytycznymi i wnioskami
 • obsługę w urzędach
 • koordynację międzybranżową
 • pomoc w obsłudze przetargów w tym przygotowanie STWiOR i przedmiarów robót
 • inwestorstwo zastępcze
 • standardowe usługi projektowe

W każdym przypadku oferujemy naszą kreatywność i unikalne spojrzenie na zagadnienia projektowe. Jeśli marzy Ci się nietypowy projekt żłobka lub przedszkola, wyjątkowy projekt osiedla lub magiczne i oryginalne wnętrze, zapraszamy do współpracy! Jesteśmy przekonani, że inwencja zespołu naszych architektów i projektantów Cię nie zawiedzie.

​Jak pracujemy - etapy pracy

Dokumenty niezbędne do projektowania:

 • Prawo do terenu
 • Mapa archiwalna do WZ (w przypadku braku Planu Miejscowego)
 • Mapa do celów projektowych do pozwolenia na budowę
 • Badania geotechniczne
 • Wypis z rejestru gruntów z określeniem klasy gleby
 • Inwentaryzacja i taksacja drzewostanu
 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
 • Warunki dostaw mediów
 • Dostęp do drogi publicznej​
Etap 1

Analizy przedprojektowe

Analiza uwarunkowań środowiskowych, chłonności terenu, układu komunikacyjnego, usytuowania obiektów na działce, oraz wstępne wyliczenia zapotrzebowania na wodę, ścieki, energię elektryczną itp. Obliczenie ilości miejsc parkingowy

Etap 2

Przygotowanie i złożenie wniosku

Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie indywidualnych Warunków Zabudowy w Urzędzie Gminy (w przypadku braku Planu Miejscowego)

Etap 3

Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę na postawie uzyskanych Warunków Zabudowy. Do tego etapu konieczne będzie opracowanie projektu budowlanego uzgodnionego ze wszystkimi branżami. Przystąpienie do tego etapu jest możliwe po uzyskaniu WZ

Etap 4

Projekt wykonawczy wielobranżowy

Etap 5

Obsługa pracowni przy wyborze wykonawcy

Etap 6

Nadzory autorskie

bozart

Wypis i wyrys z Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego

UWAGA z planu może wyniknąć konieczność uzyskania dokumentów i uzgodnień niewymienionych poniżej

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Wypis z ewidencji lokali z określeniem obecnego sposobu użytkowania

Badania geotechniczne gruntu wykonane przez uprawnionego geotechnika

Geodezyjne pomiary działki z wymiarami wszystkich boków i rzędnymi wysokościowymi – także terenów sąsiadujących

Mapa do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej

Program funkcjonalno-użytkowy sprecyzowany przez Inwestora – to znaczy ogólne określenie funkcji oraz oczekiwanych powierzchni dla poszczególnych funkcji

Warunki przyłączenia MPWiK, RWE i Gaz lub umowy w przypadku obiektów istniejących,

Weryfikacja zapewnienia wody do celów pożarowych, jeśli nie ma obecnie (w takim przypadku konieczne wystąpienie do zarządcy sieci)

Uzgodnienie wjazdu z zarządcą drogi (jeśli nie ma wjazdu) – JEDNOSTKA PROJEKTOWA przygotuje wniosek – złożenie wniosku – po stronie ZAMAWIAJĄCEGO

Sposób odwodnienia terenu – zależny od warunków MPWiK, ale też od ochrony środowiska i sąsiedztwa – po stronie ZAMAWIAJĄCEGO – wnioski przygotuje JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Inwentaryzacja i taksacja drzewostanu wykonana przez osobę uprawnioną

Uwarunkowania Środowiskowe (jeśli nieruchomość jest w strefach chronionych) – informacja zawarta w planie miejscowym

Konserwator Zabytków – czy obiekt, lub strefa są wpisane do rejestru, lub znajduje się na terenach stanowisk archeologicznych – informacja zawarta w planie miejscowym

Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego budynku oraz możliwości rozbudowy wykonana przez osobę uprawnioną (w przypadku obiektów istniejących)