Indywidualna

Oferta dla indywidualnych klientów

Czym dla Ciebie jest dom? Dla nas jest to miejsce, które daje poczucie swobody, wolności i przynależności. Rolą architekta jest stworzenie takiego projektu domu, który spełnia te aspekty, zważając na to, że dla każdego mogą mieć one inny wymiar. Dlatego też każdy projekt domu musi uwzględniać indywidualne potrzeby, a architekt powinien chcieć je poznać i umieć przekształcić w rzeczywistość. Dobry architekt ma świadomość tego, że właśnie z jego pomocą spełnia się jeden z najważniejszych celów życiowych klienta.

W Pracowni Projektowej BOZART w Warszawie tworzymy unikatowe projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, wkładając w to całą naszą wiedzę, zaangażowanie i serce. Dzięki temu domy powstałe na bazie naszych projektów w pełni odpowiadają potrzebom i wyobrażeniom klientów. Naszą specjalnością są nietypowe projekty domów i rezydencji. Projektujemy niepowtarzalne domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, wille, pensjonaty w klimatach dopasowanych do otoczenia, wykorzystując potencjał miejsca, w którym zaistnieją. Odrzucamy szablonowe standardy obsługi, oferując opiekę nad realizacją projektu, przeprowadzenie klientów przez trudne procesy urzędowe oraz dyskrecję.

Funkcjonalność domu – o tym powinien pamiętać architekt

Spełniając marzenie dotyczące budowy własnego domu, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność projektu. Jest to rzecz, o której często zdarza się zapominać klientom, albo też nie mają oni odpowiednio wyćwiczonej wyobraźni przestrzennej – zdolności cechującej zawód architekta. Dlatego to my pamiętamy o tym, aby dom naszego klienta był funkcjonalny. Tym bardziej, że najłatwiej jest zadbać o tę funkcjonalność na etapie tworzenia projektu.

Warto jeszcze wyjaśnić, czym według architekta jest funkcjonalność domu. Otóż jest to dom dostosowany do usytuowania i ukształtowania działki oraz do faktycznych potrzeb jego mieszkańców m.in. pod kątem wielkości, układu pomieszczeń i możliwości aranżacyjnych. Czasami o funkcjonalności domu decydują detale takie jak przesunięcie okna, drzwi lub ścianki działowej czy też zmiana przeznaczenia pomieszczenia. Są to w miarę proste do wprowadzenia rozwiązania architektoniczne, które zwykle nie są oczywiste dla osób niezwiązanych z zawodem architekta. Właśnie takich rozwiązań możesz oczekiwać ze strony naszych ekspertów.

Jak pracujemy - etapy pracy: ​budowa domu

Dokumenty niezbędne do projektowania:

 • prawo do terenu,
 • mapa archiwalna do WZ (w przypadku braku Planu Miejscowego),
 • mapa do celów projektowych do pozwolenia na budowę,
 • badania geotechniczne,
 • wypis z rejestru gruntów z określeniem klasy gleby,
 • inwentaryzacja i taksacja drzewostanu,
 • wyłączenie gruntu z produkcji rolnej,
 • warunki dostaw mediów,
 • dostęp do drogi publicznej.
Etap 1

Analizy przedprojektowe

Analiza uwarunkowań środowiskowych, chłonności terenu, układu komunikacyjnego, usytuowania obiektów na działce, oraz wstępne wyliczenia zapotrzebowania na wodę, ścieki, energię elektryczną itp. Obliczenie ilości miejsc parkingowy

Etap 2

Przygotowanie i złożenie wniosku

Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie indywidualnych Warunków Zabudowy w Urzędzie Gminy (w przypadku braku Planu Miejscowego)

Etap 3

Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę na postawie uzyskanych Warunków Zabudowy. Do tego etapu konieczne będzie opracowanie projektu budowlanego uzgodnionego ze wszystkimi branżami. Przystąpienie do tego etapu jest możliwe po uzyskaniu WZ

Etap 4

Projekt wykonawczy wielobranżowy

Etap 5

Obsługa pracowni przy wyborze wykonawcy

Etap 6

Nadzory autorskie

Jak pracujemy - etapy pracy: wnętrza

Dokumenty niezbędne do projektowania:

 • prawo do lokalu,
 • dokumentacja archiwalna, w tym wyposażenie techniczne budynku,
 • inwentaryzacja budowlana,
 • w przypadku przebudowy naruszającej konstrukcję – opinia konstruktora,
 • umowy o dostarczenie mediów (prąd, gaz).
Etap 1

Analizy przedprojektowe

Podstawą analizy są wytyczne od inwestora – estetyczne, funkcjonalne, ekonomiczne itp. Dodatkowo analizowane są wytyczne od inwestora dotyczące wyposażenia wnętrz w rozwiązania ponadstandardowe – np. związane z inteligentnym budynkiem, klimatyzacja i inne nietypowe – te elementy będą opracowane na życzenie inwestora jako odrębne projekty i indywidualnie wycenione. Skutkiem analizy są wytyczne do dalszych etapów projektu.

Etap 2

Projekt wnętrz

Na tym etapie projekt zawiera ogólne dyspozycje doboru materiałów i wyposażenia, bez ich szczegółowej specyfikacji (producent, dostawca, model) - na przykład „łupek szary, drewno naturalne w jasnym kolorze”, „tapety zmywalne w kolorze beżu”. Szczegółowe specyfikacje materiałów i wyposażenia zostaną opracowane w projektach wykonawczych pomieszczeń. Projekt wnętrz z tego etapu nie jest projektem realizacyjnym.

Etap 3

Projekt wykonawczy wielobranżowy

Na tym etapie powstają szczegółowe projekty wnętrz oraz projekty elektryczne, instalacji ogrzewania, klimatyzacji i inne uzgodnione w poprzednim etapie. Finalnie na tym etapie klient otrzymuje specyfikacje do zamówień, a jeśli tak było uzgodnione wcześniej – oferty cenowe od dostawców i wykonawców wszystkich elementów wnętrz zawartych w projekcie.

Etap 4

Obsługa pracowni przy wyborze wykonawcy

Etap 5

Nadzory autorskie