Projekt budynku biurowego na terenie zakładów Polfa Warszawa 2009

Biurowiec Polfa

 

Koncepcja zagospodarowania działki na terenie zakładów Polfa powstała w 2009 roku Na tej działce istniał w tym czasie nieczynny budynek dawnych warsztatów szkolnych oraz betonowe wiaty.

 

Uzyskaliśmy w ramach współpracy z Inwestorem pozwolenie na rozbiórkę tych obiektów, a także indywidualne warunki zabudowy.

 

Warunki zabudowy wymagały lobbingu zarówno w Gminie jak i biurze urzędu planowania przestrzennego m. st. Warszawy. Dzięki opracowaniu wizualizacji projektowanego obiektu oraz wykazaniu korzystnego oddziaływania obiektu (odtworzenia miejsc pracy w tym rejonie) zyskaliśmy przychylność Gminy i w efekcie bardzo korzystne warunki zezwalające na budowę większej ilości kondygnacji i o większej intensywności niż wynikało to ze studium planu.

 

Opracowanie pokazuje nie tylko wygląd zewnętrzny obiektu, ale też jego funkcje (w tym biurowe i produkcyjne) i zagospodarowanie terenu.

 

Niestety do tej pory toczy się postępowanie o ustanowienie hipoteki na jednej z działek wchodzących w skład nieruchomości i obiekt nie mógł być zrealizowany.